• Nikmat Allah
    Information
    Dr Mohd Asri Bin Zainul Abidin | 25 April 2024
    Antara kesalahan insan apabila dia menganggap nikmat ALLAH itu hanya pada pakaian, makanan, tempat tinggal, kenderaan, harta dan duit sahaja. Dia lupa bahawa segala yang ada pada dirinya itu merupakan nikmat ALLAH. Samada yang zahir ataupun yang batin. Kesihatan, keamanan, keselamatan, kesembuhan, cinta, kasih, akal, ilmu pengetahuan, anak isteri dan seumpamanya merupakan nikmat yang besar yang tidak ternilai dengan harta dan wang. Lebih besar daripada itu; iman,... Baca Seterusnya

Benarkah Ada Yang Mengatakan Puasa Enam Syawal Boleh Juga Ditunaikan Di Luar Bulan Syawal?

 

puasa

 

Soalan:

Ustaz benarkah ada yang kata puasa enam Syawal boleh juga ditunaikan di luar bulan Syawal?

Jawapan:

Puasa enam Syawal terikat dengan bulan Syawal, dalam ertikata lain, puasa enam hari tersebut hendaklah dilakukan dalam bulan Syawal. Inilah pegangan majoriti ulama.

Dalam mazhab Maliki, mereka tidak berpendapat wujudnya ketetapan enam hari puasa sunat dalam bulan Syawal. Dalam kalangan mereka ada yang menolak kesahihan hadis puasa enam dalam bulan Syawal atas alasan ia bercanggah dengan amalan Ahli Madinah. Ini kerana mazhab Maliki mensyaratkan hadis yang hendak diamalkan itu tidak boleh menyanggah amalan Ahli Madinah yang berterusan sejak zaman Sahabat seingga ke zaman Imam Malik. Mereka melihat hadis puasa enam berbeza dengan apa yang menjadi amalan Ahli Madinah.

Dalam kalangan mereka ada yang mentakwilkan hadis tersebut dengan menyatakan huruf مِنْ dalam hadis yang bermaksud: “daripada” membawa makna puasa enam hari itu mula boleh dilaksanakan dalam bulan Syawal sehingga bulan-bulan seterusnya. Ia tidak terikat dengan bulan Syawal semata-mata. Penafsiran ini bagi mereka, lebih selaras dengan amalan Ahli Madinah yang Imam Malik tidak mendapati mereka itu menumpukan puasa enam hari pada bulan Syawal. Ertinya, enam hari sepanjang tahun boleh dilakukan bila-bila masa sahaja bermula daripada bulan Syawal. Dengan tafsiran ini menghilangkan ketidak serasian dengan amalan Ahli Madinah yang dijadikan hujah oleh Mazhab Maliki.

Pun begitu seperti yang disebutkan tadi, majoriti ulama tidak menerima tafsiran itu. Mereka berpendapat puasa enam tersebut terikat dengan bulan Syawal.

JABATAN MUFTI

PAUTAN KERAJAAN

PAUTAN DALAMAN

STATISTIK

Hari Ini 1382
Semalam 2772
Minggu Ini 13824
Bulan Ini 41706

Keseluruhan 2531999

   Masa Capaian : 0.80 saat    Kemaskini :  15/5/2024