FAQHubungiMaklumbalasPeta Laman
Pilihan Bahasa
msen
Saiz Teks

Bahagian Maktabah Jabatan Mufti Negeri Perlis bertanggungjawab untuk menguruskan urusan-urusan berkaitan Maktabah Jabatan Mufti Negeri Perlis. Ia juga bertanggungjawab untuk menguruskan penerbitan risalah serta buku-buku jabatan, selain menyelenggara laman web, facebook serta youtube Jabatan Mufti Negeri Perlis.

FUNGSI :

  1. Menguruskan perpustakaan dan bahan bacaan
  2. Menguruskan urusan cetakan atau keluaran bacaan Jabatan Mufti Perlis
  3. Menguruskan urusan pemelihan dan pembelian buku yang bersesuaian
  4. Menguruskan susun atur dan kecerian perpustakaan Jabatan Mufti Perlis
  5. Menguruskan sistem sebaran maklumat Jabatan Mufti Perlis
  6. Menguruskan edaran buku terbitan Jabatan Mufti Perlis
  7. Membantu mufti berdasarkan tugas yang diarahkan