• Nikmat Allah
    Information
    Dr Mohd Asri Bin Zainul Abidin | 25 April 2024
    Antara kesalahan insan apabila dia menganggap nikmat ALLAH itu hanya pada pakaian, makanan, tempat tinggal, kenderaan, harta dan duit sahaja. Dia lupa bahawa segala yang ada pada dirinya itu merupakan nikmat ALLAH. Samada yang zahir ataupun yang batin. Kesihatan, keamanan, keselamatan, kesembuhan, cinta, kasih, akal, ilmu pengetahuan, anak isteri dan seumpamanya merupakan nikmat yang besar yang tidak ternilai dengan harta dan wang. Lebih besar daripada itu; iman,... Baca Seterusnya

Fatwa Berkaitan Muslim Yang Berurusan Dengan Anjing

 

pexels yaroslav shuraev 9631832 1

KEPUTUSAN FATWA

JAWATANKUASA FATWA NEGERI PERLIS KALI KE - 54 / 2021

8 - 9 SEPTEMBER 2021 / 1 - 2 SAFAR 1443
Bil. 1/54 TAHUN 2021
                               
 
FATWA BERKAITAN MUSLIM YANG BERURUSAN DENGAN ANJING
 
1. Muslim boleh menggunakan anjing atas keperluan syar’ie iaitu untuk membantu urusan kehidupan seperti memburu, menjaga ternakan, mengesan jenayah atau barang dan seumpamanya. Keizinan ini bersumberkan al-Quran dan Sunnah.
 
2. Memelihara anjing tanpa keperluan syar‘ie dalam urusan kehidupan adalah dilarang. Ini disebabkan kesan najis, hospitaliti, gangguan ibadah, hubungan antara keluarga, kejiranan dan seumpamanya. Terdapat hadis sahih yang melarang perkara ini.
 
3. Menjadi doktor haiwan ( Veterinar ) yang merawat anjing bukan satu kesalahan bahkan ia satu perbuatan yang baik. Dalam hadis yang sahih menyebut seorang pelacur diampuni oleh Allah kerana memberi minum kepada anjing.
 
4. Menjadi jurulatih yang mengajar anjing seperti untuk memburu, mengesan barangan, penjenayah dan seumpamanya adalah merupakan pekerjaan yang syar’ie seperti yang terdapat dalam surah al-Maidah ayat 4.
 
5. Ulama fekah (fuqaha) berbeza pendapat tentang sentuhan anjing yang basah. Antara pandangan utama mazhab-mazhab tersebut ialah :
a) Sentuhan anjing yang basah atau lembab wajib dibasuh tujuh kali iaitu enam kali air mutlak dan satu kali air tanah.
b) Jilatan anjing sahaja yang wajib dibasuh sebanyak tujuh kali tersebut.
c) Basuhan sebanyak tujuh kali tersebut tidak diwajibkan tetapi berpahala jika melakukannya.
 
6. Oleh kerana nas hadis menyebut jilatan anjing hendaklah dibasuh sebanyak tujuh kali termasuk satu kali air tanah, maka menghadkan kewajipan tersebut kepada jilatan anjing sahaja adalah pendapat yang dipilih dalam fatwa ini. Pendapat ini telah disebutkan oleh al-Mutawalli dan al-Rafi’ie dalam mazhab Syafi‘ie dan dianggap kuat oleh al-Imam al-Nawawi di dalam al-Majmu’.  
 
7. Justeru, jika diyakini jilatan anjing terkena pada bekas, diri, pakaian, tempat atau apa-apa barangan hendaklah dibasuh sebanyak tujuh kali termasuk salah satunya dengan air tanah. Bahan-bahan pencuci lain sebagai gantian bagi air tanah hanya boleh digunakan jika penggunaan air tanah boleh mendatangkan kerosakan, kerugian harta atau ketiadaan tanah.
 
8. Kewajiban membasuh barangan yang terkena najis anjing ini jika barangan terbabit hendak digunakan bagi tujuan ibadah atau untuk kegunaan makan dan minum. 
 
9. Jika sentuhan itu berlaku dalam keadaan kering pada yang menyentuh dan yang disentuh maka hukum basuhan tersebut tidak diwajibkan berdasarkan kesepakatan ulama.
 
10. Adapun anjing yang memudaratkan manusia boleh dilupuskan. Ia termasuk dalam senarai haiwan yang boleh dibunuh yang disebut dalam hadis sahih.
 

-TAMAT-

Persetujuan Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis :

1. YBhg. S.S Prof Madya Dato’ Arif Perkasa Dr Mohd Asri Bin Zainul Abidin - Mufti Negeri Perlis
2. Sahibul Fadhilah Prof Dato’ Kaya Bakti Dr. Mohd. Radzi bin Haji Othman
3. Sahibul Fadhilah Dato’ Dr. Johari Bin Mat
4. Sahibul Fadhilah Profesor Dr.Basri bin Ibrahim
5. Sahibul Fadhilah Prof Madya Dr. Muhamad Rozaimi bin Ramle
6. Sahibul Fadhilah Dr. Hj Zaharuddin Bin Hj Abdul Rahman
7. Sahibul Fadhilah Prof Madya Dr. Mohd Akram Bin Dato’ Dahaman @ Dahlan
8. Sahibul Fadhilah Dr. Kamilin Jamilin @ Ahmad Kamil Jamilin
9. Sahibul Fadhilah Dr Ahmad Sufian Bin Che Abdullah
10. Sahibul Fadhilah Prof Madya Dr Ahmad Wifaq Bin Mokhtar
11. Sahibul Fadhilah Ustaz Syed Abu Bakar Bin Syed Kamal Bharin
12. Ustaz Muhammad Khidhir Bin Abdul Ghani - Setiausaha

Diperakukan dalam Mesyuarat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Bil 4 / 2021 pada 14 September 2021.

 

JABATAN MUFTI

PAUTAN KERAJAAN

PAUTAN DALAMAN

STATISTIK

Hari Ini 1357
Semalam 2772
Minggu Ini 13799
Bulan Ini 41681

Keseluruhan 2531974

   Masa Capaian : 0.80 saat    Kemaskini :  15/5/2024